Portofoliu Unitati Medicale Acreditare spitale conform CONAS

 • SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE – Bucuresti
 • AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA – Bucuresti
 • UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE – Bucuresti
 • AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - Sibiu
 • DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR - Iasi
 • DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR - Ploiesti
 • DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - Calarasi
 • DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - Galati
 • DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - Braila
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
 • CONSILIU JUDETEAN BOTOSANI
 • SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA AL MUNICIPIULUI GALATI
 • SPITALUL CLINIC DE OBSTRETIGA GINECOLOGIE Prof Dr Panait Sarbu’’ – Bucuresti
 • SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE Oro-Maxilo-Faciala Prof Dr Dan Theodorescu’’ – Bucuresti
 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON” - Focsani
 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA – Piatra Neamt
 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - Vaslui
 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - Bacau
 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - Ploiesti
 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA – Braila
 • SPITALUL DE COPII „Sf Maria” - Iasi
 • SPITALUL DE RECUPERARE - Iasi
 • SPITALUL CLINIC Dr. C. I. PARHON - Iasi
 • SPITALUL CLINIC DE URGENTE Sf. Ioan’’ - Iasi
 • INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE - Iasi
 • CENTRUL MEDICAL Ministerul Administratiei si Internelor – Iasi
 • SPITALUL CLINIC DE URGENTA Prof. Dr. N Oblu” – Iasi
 • SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE CUZA VODA” - Iasi
 • SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” - Comanesti
 • SPITALUL MUNICIPAL - Falticeni
 • SPITALUL PSIHIATRIE CRONICI - Dumbraveni
 • SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE” - Galati
 • SPITALUL MUNICIPAL SF. DOCTORI COSMA SI DAMIAN’’ – Radauti
 • SPITALUL MUNICIPAL - Dorohoi
 • SPITALUL DE PEDIATRIE - Bacau
 • SPITALUL COMUNAL - Vidra
 • SPITALUL MUNICIPAL - Onesti
 • SPITALUL MUNICIPAL - Adjud
 • SPITALUL ORASENESC - Panciu
 • SPITALUL UNIVERSITAR CF - Iasi
 • SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE – Eforie Nord
 • SPITALUL POLIMED – Podu Turcului
 • SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE ,,Sf. Cuvioasa Parascheva’’ – Galati
 • SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE – Geoagiu Bai, Hunedoara
 • SPITALUL DE PSIHIATRIE – Zam, Hunedoara
 • SPITALUL DE PSIHIATRIE – Murgeni, Vaslui
 • SPITALUL MUNICIPAL ,,Dimitrie Castroian’’ – Husi, Vaslui
 • SPITALUL MUNICIPAL Urziceni, Ialomita
 • SPITALUL MUNICIPAL Medias, Sibiu
 • SPITALUL MUNICIPAL Ramnicu Sarat
 • SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Brad, Hunedoara
 • SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Leordeni, Arges
 • SPITAL ORASENESC - Tg. Bujor Galati
 • INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - Iasi
 • PREVENTORIUL TBC COPII - Deleni Iasi
 • SPITAL MUNICIPAL - Campulung Moldovenesc Suceava
 • SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ’’Elena Beldiman’’ – Barlad
 • SPITALUL DE PSIHIATRIE “Sf Pantelimon” – Braila
 • SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI – Dumbraveni
 • SPITALUL DE PSIHIATRIE “Elisabeta - Doamna” – Galati
 • SPITALUL DE PSIHIATRIE – Nucet, Bihor
 • PRIMARIA ORASULUI CISNADIE - Sibiu
 • PRIMARIA COMUNEI POPLACA – Sibiu
 • PRIMARIA COMUNEI SABAOANI – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI SECUIENI – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI DOCHIA – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI BLAGESTI – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI DULCESTI – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI SAGNA – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI Gheraesti – Neamt
 • PRIMARIA COMUNEI SAVINESTI - Neamt

Acreditare spitale conform CONAS

Consultanta in vederea acreditarii spitalelor conform standardelor CONAS

Va informam ca toate spitalele din Romania, pana in iulie 2011, trebuie sa se inscrie oficial in procesul de acreditare, prin depunerea la CONAS a unei cereri in acest sens. Avand in vedere decizia nr. 363/21.07.2010 si Decizia nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor conform art.204, din Legea 95/2006, privind reforma in sistemul sanitar, “Daca in termen de 1 an de la infiintarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, spitalele finantate in conditiile art. 188, alin.(1) nu au inceput procesul de acreditare sau de reacreditare, vor pierde dreptul de a mai fi finantate din aceste fonduri”, spitalele vor fi inscrise in procesul de acreditare in urma publicarii Formularului-tip de cerere de acreditare. In termen de 30 de zile de la depunerea cererii de acreditare, echipa de evaluatori stabilita de CONAS incepe la sediul spitalului, evaluarea indicatorilor interesanti.

Cadrul legislativ care reglementeaza procesul de acreditare a spitalelor, in Romania, este dat de:

1. Ordin nr. 972 Ministerul Sanatatii din 28 iunie 2010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor

2. Hotarare nr. 1203 din 07/102009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

3. Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008, privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

4. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma in domeniul sanatatii

Etapele programului de consultanta

Procesul de acreditare urmareste gradul de indeplinire, pentru fiecare spital in parte, a unui set extins de indicatori, din diferite grupe de interes. Programul de consultanta urmareste ca, impreuna cu o echipa polispecializata a spitalului, sa ofere instrumentele necesare indeplinirii cerintelor specificate, oferind totodata premisele constructiei unui sistem de urmarire si imbunatatire a segmentelor importante privind acreditarea. Iata, in continuare, principalele etape ale programului de consultanta:

Etapa 1: Instruirea privind cerintele de acreditare

Acreditarea este un proces complex care implica, pe langa alocarea de resurse umane si de timp si cheltuieli bugetare insemnate. Astfel, este nevoie ca toata echipa de conducere a spitalului, de la sefii de compartimente pana la manager, sa inteleaga cerintele impuse, premisa deosebit de importanta privind succesul acestui demers. In cadrul acestei instruiri se vor avea in vedere:

-capitolele de indicatori urmariti;

-termenele prescrise;

-obiectivele comune urmarite;

-resursele umane ce trebuie implicate.

Un rezultat de atins in urma acestei instruiri este numirea Managerului de Proiect. Acesta va fi persoana care va raspunde, din partea spitalului de buna derulare a programului de consultanta, fiind, totodata, persoana de legatura intre societatea noastra si spital.

Etapa 2: Evaluarea interna a conformitatii cu standardele de acreditare

Baza de pornire a actiunilor propriu-zise privind pregatirea spitalului dvs. pentru procesul de acreditare, este identificarea felului in care se prezinta spitalul, din perspectiva indicatorilor specificati. Astfel, o echipa formata dintr-un consultant si persoanele desemnate de conducerea spitalului vor efectua o verificare pe teren pe fiecare grupa de indicatori in parte, pe baza unui chestionar specific.

Structura chestionarului va fi biocomponenta: pe de o parte se are in vedere natura/nivelul specificat al indicatorilor si, pe de alta parte, natura/nivelul actual al indicatorilor. Acesta ofera imaginea de ansamblu a modului in care spitalul respecta, la momentul realizarii evaluarii interne, cerintele de acreditare. Procesul de evaluare, in functie de marimea spitalului, dureaza intre 3 si 8 zile.

Etapa 3: Elaborarea Planului Intern de Conformare

Rezultatul evaluarii din etapa precedenta va constitui „informatiile de intrare” pentru realizarea planului de actiune necesar asigurarii succesului acreditarii. Acest plan poarta denumirea de Plan Intern de Conformare (PIC). PIC se realizeaza impreuna cu echipa spitalului si el va tine cont atat de constrangerile de timp impuse cat si resursele interne ale spitalului ce trebuie conjugate catre obiectivul obtinerii acreditarii.

PIC trebuie sa aiba in vedere cele 11 categorii de indicatori urmariti:

MSO  – MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZATIEI

MOI – MANAGEMENTUL OPERATIONAL AL INFORMATIILOR

MRU – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

MMI – MANAGEMENTUL MEDIULUI DE ÎNGRIJIRE

MCS – MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR

DPC – DREPTURILE PACIENTULUI SI COMUNICAREA

GDP – GESTIUNEA DATELOR PACIENTULUI

MIS – MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRILOR DE SANATATE

PGR – PREVENIREA SI GESTIUNEA RISCURILOR

MIN – MANAGEMENTUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE

STT – SIGURANTA TRANSFUZIEI SI TRANSPLANTULUI

 

Etapa 4: Implementarea actiunilor corective si preventive prevazutein PIC

Aceasta etapa are în vedere urmarirea îndeplinirii PIC. Echipa noastra nu se va margini doar la actiuni de verificare, ea va participa activ la identificarea de solutii acolo unde este obiectiv-posibil, la conceperea de documente de proces, la elaborarea de formulare specifice, la participarea la sedinte de proiect etc.

Aceasta etapa este cea mai indelungata datorita faptului ca îndeplinirea  unor cerinte prescrise nu se poate realiza fizic sau financiar imediat, ele antrenând acordul de vointa a mai multor factori sau proceduri legislative  complexe.

Etapa 5: Auditul Gradul de Conformare

În momentul in care PIC este îndeplinit, înainte de a invita evaluatorii CONAS sa înceapa procesul de acreditare, echipa noastra recomanda efectuarea în prealabil a unui audit al gradului de conformare. Scopul acestui audit consta în asigurarea ca toate actiunile prevazute în PIC au fost derulate si ca nu s-a produs – nu se produc, între timp, deteriorari ale indicatorilor, de la starea urmarita.

Auditul se deruleaza de catre echipa de proiect ( consultanti ai echipei noastre si reprezentanti ai spitalului), utilizându-se chestionarul de evaluare. Eventuale probleme identificate în timpul acestui audit, se vor rezolva imediat, daca este posibil, fie utilizând actiunile gândite initial în PIC, fie aplicând alte metode.

Documentul final ce rezulta din parcurgerea acestei etape este Chestionarul de Autoevaluare, document solicitat în debutul procesuluide acreditare, de catre CONAS.

Etapa 6: Transmiterea Cererii de Înscriere si a Chestionarului de Autoevaluare catre CONAS

Pentru a se demara procesul de evaluare, spitalul trebuie sa transmita catre CONAS cele doua documente mentionate mai sus. Conform legislatiei, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, CONAS numeste si trimite catre solicitant echipa de evaluatori.

Etapa 7 : Asistenta si suport pe perioada de conformare

Concluziile auditului de acreditare pot fi de natura a solicita anumite modificari care, daca se poate vor fi operate imediat cu ajutorul consultantilor nostri, daca nu, în termenul prescris de echipa de evaluatori CONAS.

– Procesul de acreditare al unui spital va cuprinde sase etape:

1. cererea spitalului de a fi acreditat,

2. acceptarea si planificarea perioadei de vizita,

3. auto-evaluarea spitalului pe baza fise-tip

4. vizita evaluatorilor acreditati CoNAS

5. raportul de evaluare si recomandari

6. evaluarea eficientei masurilor de imbunatatire a calitatii.

Dupa realizarea celor sase pasi, va fi facut un raport final de acreditare.

CoNAS a realizat deja o serie de standarde si criterii pe baza carora se va face evaluarea unitatilor spitalicesti. Standardele cuprind 11 referinte, 80 de standarde, 344 de criterii si 1700 de indicatori pe care spitalele ar trebui sa le indeplineasca.

Companie de consultanta de management, unul din  liderii regionali Moldova (5 birouri – Iasi, Bacau, Bucuresti, Brasov si Constanta, peste 700 clienti “multumiti” , va ofera solutii cu impact real in consultanta management, consultanta spitale, acreditare spitale, acreditare CONAS, acreditare laboratoare, acreditare RENAR, elaborare proceduri control managerial intern, Ordin 946/2005, OMFP 946, ISO13508:2006 – linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutiile de sanatate, consultanta iso, certificare iso, consultanta institutii publice, consultanta spitale, cursuri de management , consultanta fonduri europene, fonduri nerambursabile, fonduri structurale, securitatea informatiei, management riscuri, management calitate, responsabilitate sociala, excelenta in afaceri, certificare iso 9001, certificare iso 14001, certificare OHSAS 18001, certificare iso 27001, certificare ISO 31000, consultanta ISO 9001, consultanta ISO 14001, consultanta OHSAS.