Am largit gama de servicii de consultanta management prin includerea solutiilor de consultanta elaborare proceduri control managerial intern (OMFP 946/2005) dedicate tuturor institutiilor publice de stat (spitale, consilii judetene, consilii locale,etc).

Necesitatea implementarii Sistemului de Control Managerial din cadrul entitatilor publice, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern:
-Responsabilitatea reorganizarii sistemului de management financiar si control intern;
-Constituirea grupului de lucru si elaborarea programului de implementare a SCM;
-Rezultatele implementarii SCM, Registrele riscurilor si procedurile operationale de lucru