Consultanta OMFP 946/2005

Consultanta elaborare Proceduri Control Intern in conformitate cu Ordinul Ministrului Finante Publice OMFP nr. 946/2005 privind Codul Controlului Intern
Etapele procesului de gestionare a riscurilor
-Identificarea riscurilor din cadrul entitatilor;

-Evaluarea riscurilor si stabilirea scoring-ului;

-Controlul riscurilor pentru limitarea amenintarilor acestora;

-Analiza si raportarea riscurilor la nivelul factorilor de management.

 

Necesitatea implementarii Sistemului de Control Managerial din cadrul entitatilor publice, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern:

-Responsabilitatea reorganizarii sistemului de management financiar si control intern;

-Constituirea grupului de lucru si elaborarea programului de implementare a SCM;

-Rezultatele implementarii SCM, Registrele riscurilor si procedurile operationale de lucru.

Metodologia implementarii SCM se concretizeaza în urmatoarele etape:

etapa premergatoare Constituirea si organizarea grupului de lucru;

etapa I – Stabilirea obiectivelor generale si specifice;

etapa II – Stabilirea activitatilor si actiunilor pentru realizarea obiectivelor;

etapa III – Descrierea modului de organizare si functionare a sistemelor de control managerial;

etapa IV – Identificarea riscurilor si disfunctionalitatilor care pot afecta realizarea obiectivelor;

etapa V – Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial prin raportarea la codul controlului intern;

etapa VI – Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informarii, a proceselor si a modului de comunicare între structurile entitatii si cu alte entitati;

etapa VII – Stabilirea unui sistem e monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor;

etapa VIII – Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice si îmbunatatirea sistemului de control managerial;

etapa IX – Elaborarea manualelor de proceduri pentru activitatile entitatii în directa corelatie cu fluxul de informarii prezentate;

etapa X – Elaborarea programului de pregatire profesionala în domeniul controlului managerial.

Consultanta Anderssen Consulting vine in sprijinul entitatile publice din Romania care au obligatia de a implementa Sistemului de control managerial, in conformitate cu:

OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management si control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, M. Of. nr. 675/2005,

OMFPnr. 1389/2006 de modificare !i completare a OMFPnr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, M. Of. nr. 771/2006.

Ulterior, Curtea de Conturi a României va realiza o evaluare externa a stadiului implementarii Sistemului de control managerial, conform legii.

Companie de consultanta de management, unul din  liderii regionali Moldova (5 birouri – Iasi, Bacau, Bucuresti, Brasov si Constanta, peste 700 clienti “multumiti” , va ofera solutii cu impact real in consultanta management, consultanta spitale, acreditare spitale, acreditare CONAS, acreditare laboratoare, acreditare RENAR, elaborare proceduri control managerial intern, Ordin 946/2005, OMFP 946, ISO13508:2006 – linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutiile de sanatate, consultanta iso, certificare iso, consultanta institutii publice, consultanta spitale, cursuri de management , consultanta fonduri europene, fonduri nerambursabile, fonduri structurale, securitatea informatiei, management riscuri, management calitate, responsabilitate sociala, excelenta in afaceri, certificare iso 9001, certificare iso 14001, certificare OHSAS 18001, certificare iso 27001, certificare ISO 31000, consultanta ISO 9001, consultanta ISO 14001, consultanta OHSAS.