Certificare ISO

PROCESUL DE CERTIFICARE

Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) este un organism internaţional pentru definirea standardelor, format din reprezentanţi ai organelor naţionale de standardizare, care crează şi editează standarde la nivel mondial.

Tocmai pentru că ISO se autodefineşte ca organizaţie non-guvernamentală, acţiunile sale transformă această organizaţie într-un organism de sine stătător, cu putere de decizie pe piaţa internaţională, un organism mult mai puternic decât oricare alt ONG ce activează la nivel internaţional. De fapt, încă de la apariţia acestuia, ISO reprezintă o punte de legătură între diferite naţiuni, organisme şi chiar guverne.

Deşi au trecut mai bine de 50 de ani de la primele mişcări în domeniul standardizării, ISO a rămas totuşi factorul esenţial care a antrenat industria, comerţul şi tehnologia înspre competitivitate şi îmbunătăţire continuă. De fapt, toate aceste condiţii au concurat înspre elaborarea şi evoluţia standardelor voluntare ISO.
De la publicarea în 1987 a standardelor de calitate, astăzi în peste 150 de ţări ale lumii au fost acordate certificate ISO. Plus, o foarte mare parte dintre aceştia au adoptat, de exemplu, standardele ISO 9000 drept reguli naţionale. Evoluţia şi efectul nemărginit al publicităţii pozitive de care ISO se bucură se datorează numai capacităţilor şi oportunităţilor de care companiile certificate beneficiază.  Seriile de standarde ISO sunt create şi editate cu scopul de a răspunde tuturor aşteptărilor în ceea ce priveşte nivelul total al standardizării internaţionale din diferite sfere de business.
La începutul anilor ’90, principalii factori de decizie din cadrul ţărilor membre UE au constatat că în urma evoluţiei pieţei şi a comerţului la nivel global, simpla uniformizare în elaborarea şi punerea în practică a standardelor era necesară, însă în niciun caz suficientă pentru a elimina barierele tehnice din calea comerţului internaţional.

În funcţie de politica fiecărui organism de certificare pot exista mai multe etape care schiţează demersul natural al procesului obţinerii certificatului. Însă în linii mari, acestea au la bază aceleaşi cerinţe şi se concretizează astfel:

1. Iniţierea procesului de certificare

– Stabilirea costurilor contractuale şi a modului de desfăşurare a procesului certificării.

2. Evaluarea iniţială a documentaţiei

– Evaluarea sistemelor de înregistrări şi de evidenţă existente şi compararea acestora cu cerinţele standardului de referinţă.

3. Etapa de evaluare şi stabilire a conformităţii

– întocmirea unui raport de evaluare a documentelor care va fi făcut public companiei ce doreşte certificarea.
– în cazul în care sunt constatate neconformităţi, organizaţia trebuie să dovedească stabilirea şi implementarea acţiunilor corective necesare pentru rezolvarea acestora.
– numai atunci când toate acţiunile corective sunt implementate şi au dovada funcţionalităţii lor, se poate trece la etapa următoare.

4. Auditul de certificare

– auditul de certificare are ca scop examinarea eficienţei Sistemului de Management al organizaţiei şi gradul de conformitate cu cerinţele standardului.
– durata auditului depinde în mod direct de factori precum: complexitatea proceselor desfăşurate, tipul activităţilor, numărul de angajaţi, nivelul de dezvoltare al sistemului de management, etc.

5. Acordarea şi supravegherea certificatului

– în urma analizei tuturor înregistrărilor, organismul de certificare va stabili dacă sau nu organizaţia va primi certificatul ce atestă conformitatea cu standardele ISO.
-în perioada ulterioară obţinerii certificatului, organismul de certificare va stabili audituri de supraveghere pentru a verifica dacă standardele companiei şi produselor au rămas la aceleaşi nivel şi dacă cerinţele standardului respectiv mai sunt încă respectate.

Anderssen Consulting va ofera solutii cu impact real in consultanta management, cursuri de management , consultanta iso, certificare iso, consultanta fonduri europene, fonduri nerambursabile, securitatea informatiei, management riscuri, responsabilitate sociala, excelenta in afaceri, servicii inspectii tehnice, asigurarea calitatii in productie, imbunatatire procese de productie,  imbunatatire procese operationale si de management, certificare iso 9001, certificare iso 14001, certificare ohsas, certificare sa 8000, certificare iso 27001, certificare ISO 31000, certificare ISO 26000, consultanta ISO 27001, consultanta ISO 9001, consultanta ISO 14001, consultanta OHSAS, consultanta spitale, acreditare spitale, acreditare CONAS, acreditare laboratoare, ISO 15189, acreditare RENAR, elaborare proceduri control managerial intern, Ordin 946/2005, OMFP 946, ISO13508:2006,linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutiile de sanatate.

Te asteptam la oricare din sediile noastre din tara pentru informatii oferite de consultantii nostri!

Vino si tu si alatura-te clubului “Anderssen Consulting”!