Consultanta ISO 31000

ISO 31000:2009, Managementul riscului. Principii şi linii directoare, va ajuta organizaţiile de toate tipurile şi de toate mărimile să gestioneze în mod eficace riscurile.

Standardul ISO 31000 furnizează principiile, cadrul şi liniile directoare pentru gestionarea oricăror forme de risc, într-un mod sistematic, transparent şi credibil în orice domeniu şi în orice context.

În paralel, ISO publică Ghidul ISO 73:2009, Managementul riscului. Vocabular, care completează ISO 31000, furnizând un set de termeni şi definiţii în domeniu.

Standardul recomandă organizaţiilor şi întreprinderilor să elaboreze şi să implementeze un cadru de management al riscului care va fi integrat în sistemul lor de management general şi constant îmbunătăţit.

Din cauza evenimentelor interne şi externe, întreprinderile de toate tipurile şi de toate dimensiunile nu pot avea certitudinea de a atinge obiectivele pe care şi le-au stabilit. Incidenţa acestei incertitudini constituie riscul oricărei activităţi.

Criza financiară mondială rezultă dintr-o gestionare defectuoasă  de către consiliile de administraţie şi echipele de conducere. Standardul ISO 31000 va ajuta industria şi comerţul, domeniul public şi privat să iasă din criză pe noi baze de încredere.

Standardul ISO 31000 este un document concret, care îşi propune să sprijine organizaţiile şi întreprinderile să îşi dezvolte propria abordare de management al riscului, dar nu este un standard care se aplică unui demers de certificare. Prin implementarea standardului ISO 31000, întreprinderile îşi pot evalua practicile în domeniul managementului riscului în funcţie de un referenţial recunoscut la nivel internaţional, oferind principii riguroase pentru un management eficace. Ghidul ISO 73 completează această abordare, furnizând terminologia comună cerută pentru a evita neînţelegerile între întreprinderi în acest context”, relevă dl Knight.

Implementarea standardului ISO 31000 permite unei întreprinderi:

 • să sporească probabilitatea atingerii obiectivelor;
 • să încurajeze un management activ;
 • să ia cunoştinţă de necesitatea de a identifica şi de a trata riscul în întreprindere;
 • să îmbunătăţească identificarea oportunităţilor şi a ameninţărilor;
 • să se conformeze obligaţiilor legale şi reglementare, precum şi standardelor internaţionale;
 • să îmbunătăţească redactarea rapoartelor obligatorii şi voluntare;
 • să îmbunătăţească conducerea;
 • să sporească asigurarea şi încrederea părţilor interesate;
 • să stabilească o bază fiabilă pentru luarea deciziei şi pentru planificare;
 • să îmbunătăţească mijloacele de control;
 • să aloce şi să utilizeze eficace resursele pentru tratarea riscului;
 • să îmbunătăţească eficacitatea şi eficienţa operaţională;
 • să consolideze performanţele în domeniul sănătăţii şi al securităţii, precum şi protecţia mediului;
 • să îmbunătăţească prevenirea pierderilor şi managementul incidenţelor;
 • să reducă la minimum pierderile;
 • să îmbunătăţească instruirea la nivel de organizaţie;
 • să îmbunătăţească rezilienţa organizaţiei.

Standardul ISO 31000 şi Ghidul ISO 73 pot fi aplicate de către orice public, de către orice întreprindere publică sau privată, de orice colectivitate, de orice asociaţie, de orice grup sau individ şi sunt utile pentru:

 • persoanele care se ocupă de managementul riscului în cadrul întreprinderii lor;
 • persoanele care au sarcina de a asigura că acest risc este gestionat în mod eficace în cadrul întreprinderii;
 • personalul care trebuie să evalueze eficacitatea unei întreprinderi în domeniul managementului riscului;
 • elaboratorii de standarde, ghiduri, proceduri şi bune practici în domeniul managementului riscului.

Cele două documente au fost elaborate de grupul de lucru al ISO referitor la managementul riscului.

Standardul ISO 31000:2009, Managementul riscului. Principii şi linii directoare şi Ghidul 73:2009, Managementul riscului. Vocabular, pot fi achiziţionate de la Asociaţia de Standardizare din România.

Solutii cu impact real in consultanta management, cursuri de management , consultanta iso, certificare iso, consultanta fonduri europene, fonduri nerambursabile, securitatea informatiei, management riscuri, responsabilitate sociala, excelenta in afaceri, servicii inspectii tehnice, asigurarea calitatii in productie, imbunatatire procese de productie,  imbunatatire procese operationale si de management, certificare iso 9001, certificare iso 14001, certificare ohsas, certificare sa 8000, certificare iso 27001, certificare ISO 31000, certificare ISO 26000, consultanta ISO 27001, consultanta ISO 9001, consultanta ISO 14001, consultanta OHSAS, consultanta spitale, acreditare spitale, acreditare CONAS, acreditare laboratoare, acreditare RENAR, elaborare proceduri control managerial intern, Ordin 946/2005, OMFP 946, ISO13508:2006,linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutiile de sanatate.

Te asteptam la oricare din sediile noastre din tara pentru informatii oferite gratuit de consultantii nostri!

Vino si tu si alatura-te clubului “Anderssen Consulting”!